Privatlivspolitik for DEXTRA.IO

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

IoT Infrastructure A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

IoT Infrastructure A/S
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 39698927
Telefon: +45 73 70 76 69
Mail: info@iotinfra.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af ordre og dine konti
 • Tage betaling for vores produkter og services
 • Leverer produkter til dig
 • Installation og service
 • Besvarelse af forespørgsler og klager
 • Vedligeholde og forbedre vores produkter og services
 • Kontakte dig med tilbud på andre produkter fra DEXTRA.IO
 • Kontakte dig per telefon for installation, service og salg af produkter og services fra DEXTRA.IO
 • Indsamle data for statistiske formål, samt for at give os en bedre forståelse af hvordan vores produkter og services er brugt i bygningen og lave forslag til forbedringer af din brug af vores produkter og services.
 • Træning af personale
 • Udvikling af nye produkter og services
 • Undersøgelse af misbrug af din konto, samt svindel
 • Opkrævning af betalinger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens (forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra f.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere der drifter vores IT system og services
 • Databehandlere der bistår os med markedsføring
 • Finansieringsfirmaer der anvendes til at finansierer DEXTRA.IO produkter og services
 • Installatører der installerer DEXTRA.IO produkter og services
 • Servicepartnere der servicerer DEXTRA.IO løsninger
 • Visse oplysninger kan blive videregivet til rådgivere (jurister, revisor og betalingsservice) der naturligvis også er forpligtet til at behandle dine oplysninger fortroligt.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Når du kontakter os via e-mail, chatsystem, telefon eller i forbindelse med andre henvendelser, og du ikke er eksisterende kunde, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, eksempelvis: Dine kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

Din henvendelse, og således dine evt. personoplysninger deri, kan også anvendes som led i optimeringen af vores nuværende produkter og services, eksempelvis ved at udarbejde statistik over de henvendelser, vi har modtaget.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen for din interesse, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.